ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 6

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารให้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ นำไปสู่การสนับสนุนและร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภูมิภาค ณ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการบรรยายจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ค่ายรามสูร และโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.3 : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว