สพป.สุโขทัย เขต 2 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1-6 ด้วยกระบวนการ RTI

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) กับโรงเรียนแกนนำ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านป่ากล้วย และโรงเรียนบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ได้ร่วมประเมินนักเรียน และวางแผนการช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ
ในการดำเนินการครั้งนี้…(ปฏิญญา…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)