ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ หงษ์คำ รองผู้อำนวยการฯ และข้าราชการครู ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน ต่างๆ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
_______________ ,
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/

_______________ ,
ภาพ/ข่าว : นายไพศาล วิเศษแก้ว
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

สุขเสมอกัน_ที่ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ_ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://bit.ly/3UWbRk8
_______________ ,
ภาพ/ข่าว : นายไพศาล วิเศษแก้ว
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)