สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประชุมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นายศรัณยู ยุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)