นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 เครือข่ายเมืองฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 5