สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมหารือและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมหารือและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7 (เชียงใหม่) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และโทรคมนาคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการโดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์และป้องกันภัยทางสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ / ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1