สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รุ่นที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2567 ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นายธนวัฒน์ รัตนวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสมคิด เหล่านอก พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)