สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และวิศวกรโยธาจากสำนักออกแบบ สพฐ. ร่วมตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย น.ส.จันทิมา ทัศกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางมัทรี นเรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กับวิศวกรโยธาจากสำนักออกแบบ สพฐ. โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหิน ให้การต้อนรับ