สพม.ราชบุรี จัดกิจกรรม “สพม.ราชบุรี ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นายบุญศรี บรรพแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรม “สพม.ราชบุรี ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชน จากบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี กิจกรรมนี้จัดขึ้น ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน