สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเบิกค่าเช่าบ้านที่ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเบิกค่าเช่าบ้านที่ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ โดยมี นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสภาพบ้านเช่า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว