สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้มารายงานตัว ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้มารายงานตัว ตำแหน่งบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ราย  คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย อำเภอชำนิ  ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านคัดเลือก ลำดับที่ ๑๗ และผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน อ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลำดับที่ ๑ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗