สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมกิจกรรม”โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์” กศน.ชัยภูมิ

วันที่  24   พฤษภาคม  2562  ..นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมกิจกรรม” โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ”ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ   ณ  บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน เกิดบรรยากาศร่มรื่น อีกทั้งช่วยรักษาสมดุธรรมชาติด้วย