สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้มีการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิชาภาคเช้าเป็นการสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาคบ่ายเป็นการสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ภาคเช้าเป็นการสอบมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) ภาคบ่ายเป็นการสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนและวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา พบปะและชี้แจงการดำเนินการสอบของคณะกรรมการสอบให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้มี คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในนามคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะดำเนินการดำเนินการสอบ ได้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าสอบ ในครั้งนี้ด้วย

Natcha Yusuksathian