สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย คณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกวันอังคาร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลสงบสุขร่มเย็น ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์