สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจในการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจในการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒