สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.20 น. นายธวัช รัตนพันธ์ นางอุบล หนูมาก นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง โดยมี กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงจำขึ้นใจ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กล่าวเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ จุดที่ 4  บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.บางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง