ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว