นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น

นาย จิตวัฒน์ ขนอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2544  อายุ 17 ปี ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84348 บุตรของนาย มาโนช ขนอม และนางสมจิตร สิทธิสุข อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จิตวัฒน์หรือน้องแมน เปิดเผยว่า แรงบันดาลใจที่ชอบชกมวยเนื่องจากที่บ้านเปิดค่ายมวยและเห็นว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชาย
เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดงนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม ชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

เกียรติบัตรรองขนะเลิศอันดับที่ ๒
น้องแมนกับครูผุสดี ไชยบุรี
ผ.อ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ แสดงความยินดีกับนักกีฬา
นายจิตวัฒน์ ขนอม