โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม จัดกิจกรรมไว้อาลัยรัฐบุรุษสองแผ่นดิน

ที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ วิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)     ได้นำนักเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อรัฐบุรุษสองแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ หลังจากที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 26 พ.ค.62 ไปแล้วนั้น โดยกิจกรรมมีทั้งการบอกเล่าเรื่องราว ชมวีดีทัศน์ และชมนิทรรศการประวัติของรัฐบุรุษ การลดธงลงครึ่งเสา การแต่งกายไว้ทุกข์ การยืนไว้อาลัย การเขียนข้อความแสดงความอาลัยใส่ลงในกระดาษรูปหัวใจสีขาว เพื่อนำไปติดรอบๆ รูปของรัฐบุรุษ พลเอก เปรมฯ
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลของ คำสั่ง 66/23 ในสมัยของ พลเอก เปรม ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ขึ้น และที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นที่รองรับในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน ของประชาชนไทยเหล่านั้นด้วย จากนั้น พันเอก อุดม เกษพรม ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนาในสมัยนั้น จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น และ พลเอกหาญ เพไท ได้เข้ามาสืบสานต่อแล้วจัดสร้างเป็นอาคารเรียนขึ้น แล้วเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาจวบจนปัจจุบัน ได้สร้างและผลิตคนดีของสังคมมาพัฒนาบ้านเมืองแล้วเป็นจำนวนมาก
นาย ปฏิมากร กุลคำ หรือน้องถัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้วาดภาพ พลเอก เปรม ฯ เมื่อคราวถวายงานแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยดินสอ กล่าวว่าตนวาดภาพนี้ด้วยความตั้งใจ ด้วยความสามารถที่ตนมีอยู่ และทั้งตื้นตันใจ และภูมิใจที่มี พลเอก เปรม ฯ ภาพนี้ง่ายตรงที่เป็นลายเส้นดินสอ แต่ยากก็ตรงต้องใส่ลายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งตนเองได้ศึกษาการวาดภาพด้วยดินสอจากครูในรายวิชาศิลปะของโรงเรียน และรู้สึกชอบ จึงวาดภาพนี้จากภาพถ่ายอีกครั้ง