นักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม.19 เสริมความแข็งแกร่งเตรียมคัดเลือกตัวแทนภาคอีสาน

 

ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิริพงษ์ ลือหาร ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ตัวแทนจังหวัดเลย เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กับนักเพาะกายมืออาชีพจาก   LINE GYM Sport Club & Studio จังหวัดเลย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ นักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม.19 ตัวแทนจังหวัดเลย ผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งหมด 12 รุ่น ประกอบด้วย  ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย)  39-42  ก.ก.  ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย)  ไม่เกิน 46 ก.ก  ประเภทเกรกโก-โรมัน (ชาย)   46 ก.ก.  ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) ไม่เกิน  54  ก.ก.  ประเภทเกรกโก-โรมัน (ชาย) ไม่เกิน 58 ก.ก  ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย)  ชายไม่เกิน 58 ก.ก ประเภทเกรกโก-โรมัน (ชาย) ชายไม่เกิน 63 ก.ก.ประเภทฟรีสไตล์  (หญิง) 36-38 ก.ก.  ประเภทฟรีสไตล์  (หญิง) ไม่เกิน 43 ก.ก. ประเภทฟรีสไตล์  (หญิง) ไม่เกิน 52 ก.กประเภทฟรีสไตล์  (หญิง) ไม่เกิน 56 ก.ก. และประเภทฟรีสไตล์  (หญิง) ไม่เกิน 65 ก.ก

………………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครูสิริพงษ์ ลือหาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา