สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน รียน

วันที่ 29 พฤษภาคม  2562 นายสุรศักดิ์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นายปราโมทย์ ยาใจ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ   ซึ่งเข้าติดตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ   ณ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่  อ.เมืองชัยภูมิ  มีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่รับผิดชอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียน    ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลฯ