สพป.สระบุรี เขต 1 กับ “แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ให้แก่โรงเรียน (อำเภอพระพุทธบาท เฉลิมพระเกียรติ) ในสังกัด รุ่นที่ 2 มีนายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong