สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึก    ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดย นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวรายงาน

นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร ในการสร้างฐานการเรียนรู้ขยายผลจากค่ายสู่โรงเรียนและชุมชน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม บุคลากรในสังกัด และประชาชนจิตอาสา 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้กินผล จำนวน 41 ต้น และต้นยางนา จำนวน 141 ต้น ปลูกในพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนในพื้นที่กว่า 10 ไร่