สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ..กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน ซึ่งวันนี้ นางอุดมสิน อุสาทรัพย์ ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล  กล่าวว่า สำหรับตนเองจบการศึกษาเอกนาฏศิลป์ แต่ต้องรับผิดชอบงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ตรงกับเอกที่ได้ศึกษามา แต่ตนเองก็ไม่ย่อท้อ ตั้งใจทำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลังความสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ดีที่สุด