นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO  Conference  “

วันที่ 5  มิถุนายน 2562   เวลา 11.00- 12.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO  Conference  “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER”    โดย  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา