สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ นำโดย นายทองสุข รวยสูงเนิน นิเทศอาสาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ประธานคณะกรรมการ นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็น 1 ใน 25 เขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแผนแม่บทระดับชาติ ที่ให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นกรอบและทิศทางปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกพื้นที่ให้เกิดเป็นหน่วยงานคุณธรรม เช่น กระทรวงคุณธรรม อำเภอคุณธรรม เขตคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม คุณธรรมหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คือ “น้ำใจงาม วินัยเข้ม รับผิดชอบสูง”/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว