ครูพิกุล ร.ร.เชียงกลมวิทยา สพม.19 รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางพิกุล  พุทธมาตย์  ครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รับมอบโล่รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 กับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ณ ห้องประชุมศรีสองรักษ์ ศาลากลางจังหวัดเลย