สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมสัญจรโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู  ปีการศึกษา 2562 ” รุ่นที่ 3   

วันที่ 10  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง ,ศูนย์ ฯกุดชุมแสงคูเมืองและศูนย์ฯหนองแวง  อ.หนองบัวแดง   ตามโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” ประชุมสัญจร รุ่นที่ 3   ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง  เพื่อมอบนโยบายในการ จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวการศึกษาและอื่น ๆ   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 315 คน