เลย เจ้าภาพการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนม.6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มีคลิป)

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เป็นเจ้าภาพกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษา ปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  เพื่อให้คณะครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และเพื่อให้ครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง

https://www.youtube.com/watch?v=ZU1YgP0os14&feature=youtu.be

และจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU) ระหว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย กับ โรงเรียนเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนหนองหินวิทยา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียนนาด้วงวิทยา โรงเรียนท่าลี่วิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  และโรงเรียนเชียงกลมวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานและสักขีพยาน