ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำคำ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำคำ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำคำ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 158 คน ข้าราชการครู จำนวน 8 คน โดยมี นายวีระ ศิริดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)