ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว