สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2562

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา 07.30–08.00น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00–09.00 น. ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 24/2562 โดย นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39