สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562 ” รุ่น 6

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมโครงการ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 6   เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแลและศูนย์เครือข่ายฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า  อ.เมืองชัยภูมิ  จำนวน  311 คน   เพื่อนำไปนโยบายสู่การปฏิบัติ  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พบปะและมอบนโยบายฯ   มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมฯ