แจ้งเตือนสถานะการณ์การระบาดโรคหัด

หนังสือ ศธ04001/ ว6803  ลงวันที่  18 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งเตือนสถานะการณ์การระบาดโรคหัด    เรียน ผอ.สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ผอ.สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ หนังสือ ศธ04001_ว6803