สพป.ลำพูน เขต 2 จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดสรรธุรการโรงเรียนวุฒิปริญญาตรี (ตามกรอบเดิม) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 37 คน ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 อัตรา ตามจำนวนนักเรียน ขนาดของโรงเรียนและปริมาณงาน โดยได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2