++ท่านรองสุภาพ กาวิ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ++

     ^^^^ วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พร้อมด้วยนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายสมบัติ  นีกรี  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน      โดยเยี่ยมชมห้องเรียนรวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ตลอดจนให้กำลังใจครู นักเรียน  รวมทั้ง ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++  

ธีรธิดา พรหมมาแบน