สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

 วันที่ 14  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ณ โรงเรียนบ้านนาฮี /บ้านนาโจด/บ้านหนองโนน้อยและสหราษฎร์นุเคราะห์   และได้เยี่ยมชมห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมให้คำชี้แนะ