สพม.34 ต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในโอกาสที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเดินทางมาช่วยราชการ ดูภาพกิจกรรม