โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม.19 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี เยาวชนชายแดนไทย-ลาว (มีคลิป)

เยาวชนพื้นที่ชายแดนเขตตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกับ เยาวชนบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

https://www.youtube.com/watch?v=O5EEkh7qFfw&feature=youtu.be

ว่าที่ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ระหว่างทีมเยาวชนตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประเทศไทย กับทีมเยาวชนบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ครั้งที่ 1  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั้งสองประเทศ และส่งเสริมให้กับเยาวชนทั้งสองประเทศได้เกิดความรัก ความสามัคคี  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี

การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้  มีการจัดการแข่งขันกีฬา  3 ชนิด กีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย-หญิง  วอลเลย์บอลชาย-หญิง และเซปักตะกร้อชาย มีนักกีฬาเยาวชน และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน   ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2102 ชุดด่านตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 2108 ชุดด่านตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 และนายอำเภอด่านซ้าย

……………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-PKW-1531622927062602/photos/?tab=album&album_id=2249988815226006