ที่ปรึกษา สพฐ. เปิดประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทานฯ 1-2 พ.ย.2561 ณ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย

ที่ปรึกษาฯ สพฐ. เปิดประชุมเตรียมงานกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1

– นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาฯ สพฐ. รักษาการ ผอ.สำนักอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 จะทอดถวายในวันที่ 2 พ.ย.2561 นี้ โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผอ.สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ดร.สมบูณร์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ตัวแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมประชุมฯ

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.2561 เวลา 16.30 น. สมโภชองค์กฐินพระราชทานฯ เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ วัดเจ็ดยอด

วันศุกร์ที่ 2 พ.ย.2561 เวลา 09.39 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 น. ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ประชุม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์

เว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2