ผอ.สพป.ตาก เขต 1เปิดอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อำเภอเมืองตาก นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้แก่กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง จำนวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน 96 คน เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการดำเนินการกำหนดกรอบการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด