“ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562 รุ่น 8

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล       รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายภรพิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562   .ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน  315  คน   ในการจัดประชุมโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562”  รุ่นที่ 8   มี/ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต  1    เข้าร่วมการประชุมฯ   ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ