ร.ร.หนองหินวิทยาคม สพม.19 ปลื้มเป็น 1 ใน 55 นักเรียนสอบติดโควตา มข. ปี 2562 (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=L84jMmSMmCo&feature=youtu.be

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  (เลย-หนองบัวลำภู)  นายอนุชา ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง  ชมเชยนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET  ยอดเยี่ยมของโรงเรียนในทุกรายวิชา  และได้กล่าวชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้แสดงศักยภาพสามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ตามโควตาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ประจำปีการศึกษา 2562  มากที่สุด (TCAS. รอบ 2.1 ) เป็นอันดับที่ 54 คือ 1 ใน 55 อันดับที่จัดเรียงไว้

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูอุบล ศุภบวรรัตน์  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

http://bit.ly/StatSchools_KKU62R2