สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  20 -21  มิถุนายน 2562   ณ  โรงแรมอะเดรียติคพาเลช  กรุงเทพมหานคร  เพื่อดำเนินการเตรียมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562  โดย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562  เป็นต้นไป

ซึ่งนายธนชน  มุทาพร   ได้รับแต่งตั้งฯ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  หน่วยพัฒนาที่ 4  โรงแรมขอนแก่นโอเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น