โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 จัดอบรมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนลูกเสือคุณธรรม สพฐ.

นายสนิท นันทชัย ผอ.โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นำวิทยากรแกนนำ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เว็บไซต์โรงเรียน