#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่รับโล่เกียรติยศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่รับโล่เกียรติยศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
2. ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ” รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
3. นายณัฐพล นันโท ครูชำนาญการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ” รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ