สพป.สระบุรี เขต 1 จัดพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 ให้แก่ครูในสังกัด พร้อมบรรยายพิเศษ สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ครูร่วมประชุมจำนวน 121 คน ในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของสถานศึกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหารพัสดุของสถานศึกษา และนางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม รก.ผอ.ตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานดังกล่าว โดยมีนางสมรักษ์ สุคนธ์สราญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าว เป็นวิทยากร

pasuta susadapong