สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ได้ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ รก.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ และคณะบุคลากร จำนวน ๔๖ คน ในการศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ระยอง เขต ๒ ในการนี้ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมและผลงานของ สพป.ระยอง เขต ๒