สพป.ชัยภูมิ เขต 1ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  5  โรงเรียน

วันที่ 24  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ  เยี่ยมชมห้องเรียน อาคารเรียน สถานที่  การจัดการเรียนการสอน  NEW DLTV  และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง /โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง/โรงเรียนบ้านนาสีนวล/โรงเรียนบ้านนาวังและโรงเรียนบ้านช่อระกา    ซึ่งโรงเรียนห้วยยางและห้วยตะแคงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการเรียนรวมบางชั้น โดย ป.1-3  นำมาเรียนที่บ้านห้วยตะแคงและ ป.4-6 มาเรียนที่บ้านห้วยยาง    โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้ชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนที่ลงมือสอนเด็กเอง และได้นำ NEW DLTV  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า และโรงเรียนบ้านนาสีนวลมีการเรียนการสอน NEW  DLTV   ทุกชั้นเรียน  อาคารเรียนสวยมาก ปูกระเบื้องทุกห้อง และ ครูธุรการโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน NEW. DLTV  ได้ดีมาก