สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโซนที่ ๑ เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโซนที่ ๑ จำนวน ๒๐ ชนิดกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี , รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด  โดยคัดเลือกนักกีฬาในสังกัด สพฐ. , กศน. , อาชีวศึกษา , เอกชน , และท้องถิ่น  ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ  ซึ่งมีประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ผู้แทน สพม.เขต ๓๒ , กศน. , อาชีวศึกษา , เอกชน และท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการดำเนินงานจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒